Titel nog bedenken

GISSKID is een aanpak voor het duurzaam ontwikkelen van sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen van kinderen

GISSKID is een goede aanvulling op het leerkracht repertoire voor alle scholen die willen werken aan de drie belangrijkste functies van het onderwijs:

Het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen

Zorgen voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden

Het toerusten van kinderen voor participatie in de samenleving (Kerndoelen, SLO, 2006:1)

Daarnaast biedt GISSKID kinderen handvatten om zelf problemen en conflicten op te lossen, respectvol en tolerant te denken en op hun eigen niveau te handelen als burger in een multiculturele democratische samenleving.

GISSKID geeft kinderen een stem en helpt volwassenen te leren van kinderen

De kracht van GISSKID ligt in het betrekken van de kinderen als experts. Kinderen denken en redeneren anders dan volwassenen en komen daardoor tot heel andere oplossingen. Of het nu gaat om problemen met gedrag, pesten of betrokkenheid bij de lesstof, de oplossingen van kinderen blijken vaak verrassend effectief.
Lees Meer

GISSKID biedt leerkrachten Professionele en Persoonlijke Begeleiding op maat

GISSKID helpt leerkrachten bij het herkennen van de natuurlijke dynamiek in de groep in relatie tot gedrag, motivatie en betrokkenheid. Wanneer deze verstoord is helpt GISSKID bij het herstellen van de dynamiek.
Lees Meer

GISSKID ondersteunt scholen die actief bezig zijn hun onderwijs betekenisvoller te maken

Waarom ga je naar school?

“Omdat het moet van je vader en moeder” (Luka, 5 jaar)

“Omdat het moet van de koning” (Amy, 6 jaar)

“Voor later want dan krijg je een goede baan” (Brigitte, 10 jaar)

“Voor later want dan moet je allemaal formulieren invullen en zo” (Thom, 11 jaar)

“Voor later als je zelf een vader of moeder bent en je eigen kinderen moet helpen met hun huiswerk” (Anouk, 10 jaar)

Zomaar een greep uit de antwoorden van geïnterviewde kinderen. Opvallende overeenkomst is dat geen van de kinderen het heeft over naar school gaan om iets te leren voor het “hier en nu”. Hoe gemotiveerd moet je zijn om jaren lang iets te leren waar je later misschien profijt van kunt hebben?
GISSKID ondersteunt leerkrachten bij het “vertalen” van lesdoelen in betekenisvolle leermomenten waar kinderen ook meteen vandaag iets aan hebben.
Lees Meer