Slide GISSKID is een goede aanvulling op het leerkracht repertoire voor alle scholen die willen werken aan de drie belangrijkste functies van het onderwijs: GISSKID is een aanpak voor het duurzaam ontwikkelen van sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen van kinderen - Het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen

- Zorgen voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden

- Het toerusten van kinderen voor participatie in de samenleving (Kerndoelen, SLO, 2006:1)
Daarnaast biedt GISSKID kinderen handvatten om zelf problemen en conflicten op te lossen, respectvol en tolerant te denken en op hun eigen niveau te handelen als burger in een multiculturele democratische samenleving Lees Meer..
Slide Lees meer.. GISSKID geeft kinderen een stem en helpt volwassenen te leren van kinderen De kracht van GISSKID ligt in het betrekken van de kinderen als experts. Kinderen denken en redeneren anders dan volwassenen en komen daardoor tot heel andere oplossingen. Of het nu gaat om problemen met gedrag, pesten of betrokkenheid bij de lesstof, de oplossingen van kinderen blijken vaak verrassend effectief. Slide Lees meer.. GISSKID biedt leerkrachten Professionele en Persoonlijke Begeleiding op maat GISSKID helpt leerkrachten bij het herkennen van de natuurlijke dynamiek in de groep in relatie tot gedrag, motivatie en betrokkenheid. Wanneer deze verstoord is helpt GISSKID bij het herstellen van de dynamiek. Slide Waarom ga je naar school? GISSKID ondersteunt scholen die actief bezig zijn hun onderwijs betekenisvoller te maken - Omdat het moet van je vader en moeder (Luka, 5 jaar)
- Omdat het moet van de koning (Amy, 6 jaar)
- Voor later want dan krijg je een goede baan (Brigitte, 10 jaar)
- Voor later als je zelf een vader of moeder bent en je eigen kinderen moet helpen met hun huiswerk (Anouk, 10 jaar)
- Voor later want dan moet je allemaal formulieren invullen en zo (Thom, 11 jaar)
Zomaar een greep uit de antwoorden van geïnterviewde kinderen. Opvallende overeenkomst is dat geen van de kinderen het heeft over naar school gaan om iets te leren voor het “hier en nu”. Hoe gemotiveerd moet je zijn om jaren lang iets te leren waar je later misschien profijt van kunt hebben? Lees Meer.. GISSKID ondersteunt leerkrachten bij het “vertalen” van lesdoelen in betekenisvolle leermomenten waar kinderen ook meteen vandaag iets aan hebben.

Kwaliteit

GISSKID is gebonden aan het gedragsconvenant VIB-S en de internationale normen voor sociaal groepswerk en waarborgt de kwaliteit van de aangeboden diensten. GISSKID is aangesloten bij:

GISSKID is verplicht gesteld tot nascholing, intervisies en interne audits van bovengenoemde keurmerken.

In 2021 is het GISSKID concept bekroond met een endorsement van de IASWG (International Association for Social Work with Groups)

Lees Meer